Ποια είναι τα ονόματα των Αγίων Εβδομήκοντα (70) Αποστόλων του Χριστού;

Ερώτηση: Ποια είναι τα ονόματα των Αγίων Εβδομήκοντα (70) Αποστόλων του Χριστού;

Απάντηση:

Οἱ Ἅγιοι 70 Ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ (4/1, σύναξι):

Ἄγαβος ὁ Ἀπόστολος ὁ προφήτης, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους [εἶναι ὁ ἀναφερόμενος ἀπ’ τόν Εὐαγγελιστή Λουκᾶ στίς Πράξεις, ὅτι προφήτευσε περί τοῦ Ἀπ. Παύλου ὅτι οἱ Ἰουδαῖοι θέλουν νά τόν δέσουν καί νά τόν παραδώσουν στά χέρια τῶν Ἐθνικῶν (Πρξ 21, 11). Κήρύτοντας τό Εὐαγγέλιο στούς τόπους πού τοῦ ἀνατέθηκαν ἀπῆλθε πρός τόν Κύριο] (8/4, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἀκύλας ὁ Ἀπόστολος ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, ἱερομάρτυς καί Πρίσκιλλα ἡ σύζυγός του, συνεργάτες Ἀπ. Παύλου [ἀκολούθησε τόν Ἀπ. Παῦλο μαζί μέ τή σύζυγό του Πρίσκιλλα, συγκακοπαθοῦντες καί συγκινδυνεύοντες μαζί του (Πρξ 18, 1), Ἀπόστολοι Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας κλπ.] (13/2 καί 14/7 κυρίως, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἀμπλίας ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Βάρνας (=παλαιά Ὀδυσσουπόλι) Βουλγαρίας, Ἀπόστολος Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Βουλγαρίας κλπ. [χειροτονήθηκε Ἐπίσκοπος ἀπ’ τόν Ἀπ. Ἀνδρέα] (31/10, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἀνανίας ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70 Ἀποστόλους, 1ος Ἐπίσκοπος Δαμασκό Συρίας, ὁ ὁποῖος βάπτισε τόν Ἀπ. Παῦλο (1/10, +1ος αἰ.) [σύναξι 4/1]

Ἀνδρόνικος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 70΄ Ἀποστόλους, Ἐπίσκοπος Παννονίας (σημ. Δυτ. Οὐγγαρία, Ἀνατ. Αὐστρία, Σλοβενία καί Β. Γιουγκοσλαβία) καί ἡ Ἰσαπόστολος σύζυγός του Ἰουνία, Ἀπόστολοι Γαλλίας, Ἱσπανίας, Ἰταλίας, Εὐρώπης κλπ. (17/5 καί 30/7 +1ος αἰ.) [23/2 εὑρ. λειψ. καί σύναξι 4/1] {Ὀ Ἀπ. Ἀνδρόνικος διέτρεξε ὡς ὑπόπτερος ἀετός ὅλη τήν οἰκομένη ἀκολουθούμενος πιστά ἀπ’ τήν Continue reading “Ποια είναι τα ονόματα των Αγίων Εβδομήκοντα (70) Αποστόλων του Χριστού;”

Advertisements

What does the Orthodox Church think of streetpreaching?

http://textsorthodoxy.wordpress.com

TEXTS – ORTHODOXY

What does the Orthodox Church think of streetpreaching?

The Orthodox Church accept the streetpreaching because the Jesus Christ and His Holy Apostles done streetpreaching.

The streetpreaching is something good but the issue is what they teach! If the streetpreachers teach the Orthodox Christianity this is good. If the streetpreachers teach wrong teaches this is not good for the souls of people who hear them.

The Orthodox Church accept the streerpreaching and there are many Orthodox priests who doing streetpreaching in our days.

Many Saints of the Orthodox Church in all the centuries done streetpreaching. Also, the Saints of our days.

Some Orthodox streetpreachers are:

-Fr. Josiah Trenham, the priest of the Orthodox Church of Saint Andrew in the Riverside, California, USA: https://saintandrew.net

***

-Saint Daniel Sysoev in Moscow, Russia (+2009): http://orthochristian.com/117356.html

-Saint John of Santa Cruz, California, USA (+1985): https://saintsbookorthodoxy.wordpress.com/2018/07/06/37738/

-Saint Cosmas of Aetolia (Greece), Equal to the Apostles (+1779): https://iconandlight.wordpress.com/2016/08/23/saint-cosmas-of-aetolia-aitolos-equal-to-the-apostles/

etc.

-Also, all the Orthodox missionaries doing streetpreaching.

http://orthodoxweb.blogspot.com

Email: gkiouz.abel@gmail.com

Abel-Tasos Gkiouzelis

Feel free to email me! Ask anything!

What is true love? – Video

http://usaofmyheart.wordpress.com

USA OF MY HEART

Nature___Flowers_Violent_flowering_of_pink_flowers_in_the_mountains_100678_-1440x900

What is Love?:

An Orthodox Christian Understanding of the Divine Love of God

An Eastern Orthodox Lesson on what true love is, and how to acquire this true and Divine love of God.

Speaker / Translator – Mr Zalalas: Translator of Archimandrite / Spiritual Father Fr. Athanasios Mitilinaios, Greece

LOVE Q&A

What does it mean to be a righteous person?

http://jesuschristorthodoxy.blogspot.com

JESUS CHRIST – ORTHODOXY

What does it mean to be a righteous person?

“My brothers, I have fulfilled my duty to God in all good conscience to this day” (Acts 23:1)

Living by ones conscience entails listening to ones conscience; and listening to ones conscience means that one chooses to make the right decisions based upon their moral values and core beliefs. Therefore, acting in accordance to God’s Commandments and striving to overcome sin is the very definition of what it means to be righteous.

Fr. John

Source:

http://apantaortodoxias.blogspot.com/2019/06/brethren-i-have-lived-before-god-in-all.html

What is Eternal Life in Eastern Orthodox Church?

http://usaofmyheart.wordpress.com

USA OF MY HEART

maxresdefault copy

The Symbol of Faith: Eternal Life

Source:

http://oca.org

http://oca.org/orthodoxy/the-orthodox-faith/doctrine/the-symbol-of-faith/eternal-life

ORTHODOX CHURCH IN AMERICA – OCA

I look for the resurrection of the dead and the life of the world [ages] to come

(From the Sympol of Faith)

The Eastern Orthodox Church does not believe merely in the immortality of the soul, and in the goodness and ultimate salvation of only spiritual reality. Following the Scriptures, Orthodox Christians believe in the goodness of the human body and of all material and physical creation. Thus, in its faith in resurrection and eternal life, the Orthodox Church looks not to some “other world” for salvation, but to this very world so loved by God, resurrected and glorified by Him, tilled with His own divine presence.

At the end of the ages God will reveal His presence and will fill all creation with Himself. For those who love Him it will be paradise. For those who hate Him it will be hell. And all physical creation, together with the righteous, will rejoice and be glad in His coming.

The wilderness and the solitary places will be glad; the desert shall rejoice and blossom in abundance (Is 35:1).

For behold I create new heavens and a new earth says the Lord, and the former things shall not be remembered or come to mind. But be glad and rejoice forever in that which I create, for behold I create Jerusalem a rejoicing and her people a joy (Is 65:17-18).

The visions of the prophets and those of the Christian apostles about things to come are one and the same:

Then I saw a new heaven and a new earth: for the first heaven and the first earth had passed away, and the sea was no more. And I saw the holy city, new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband; and I heard a great voice from the throne saying, “Behold, the dwelling of God is with men. He will dwell with them, and they shall be His people, and God himself will be with them; He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more, neither shall there be mourning nor crying nor pain any more, for the former things have passed away” (Rev 21:1-5).

When the Kingdom of God fills all creation, all things will be made new. This world will again be that paradise for which it was originally created. This is the Orthodox doctrine of the final fate of man and his universe.

It is sometimes argued, however, that this world will be totally destroyed and that God will create everything new “out of nothing” by the act of a second creation. Those who hold this opinion appeal to such texts as that found in the second letter of Saint Peter:

But the day of the Lord will come like a thief, and then the heavens will pass away… and the elements will be dissolved with fire, and the earth and the works that are upon it will be burned up (2 Pet 3:10).

Because the Bible never speaks about a “second creation” and because it continually and consistently witnesses that God loves the world which He has made and does everything that He can to save it, the Orthodox Tradition never interprets such scriptural texts as teaching the actual annihilation of creation by God. It understands such texts as speaking metaphorically of the great catastrophe which creation must endure, including even the righteous, in order for it to be cleansed, purified, made perfect, and saved. It teaches as well that there is an “eternal fire” for the ungodly, an eternal condition of their being destroyed. But in any case the “trial by fire” which “destroys the ungodly” is in no way understood by the Orthodox in the sense that creation is doomed to total destruction, despised by the loving Lord who created it and called it “very good” (Gen 1:31; also 1 Cor 3:13-15; Heb 12:25-29; Is 66; Rev 20-22).

Τι είναι η Θεία Λειτουργία;

http://heavenonearthorthodoxy.wordpress.com

HEAVEN ON EARTH

Τι είναι η Θεία Λειτουργία;

π. Στέφανος Αναγνωστόπουλος

Πηγή:

https://paterstefanos.gr

ΠΑΤΗΡ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Η Θεία Λειτουργία είναι η δημόσια λατρεία όλων των πιστών. Προσφέρεται η λατρεία αυτή από το λαό του Θεού και το Λειτουργό ιερέα, προς το Θεό. Η θεία της δωρεά και ο σωτήριος καρπός της, δηλαδή η λυτρωτική Θυσία, είναι για όλους εμάς, που αποτελούμε το λαό του Θεού. ΄Αρα η Θεία Λειτουργία γίνεται από το λαό του Θεού για το λαό του Θεού. Από μας και για μας .

Επομένως, λαός του Θεού είναι και οι ιερείς και οι πιστοί Χριστιανοί, οι λαϊκοί. Εμείς οι ιερείς δε λειτουργούμε ποτέ μόνοι μας και μυστικά. Δε μπορεί, δηλαδή, ο ιερέας να τελέσει Θεία Λειτουργία, να πει «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και Continue reading “Τι είναι η Θεία Λειτουργία;”

Why the Priests wear special clothes (vestments) in the Divine Liturgy?

http://protestantsmetorthodoxy.wordpress.com

PROTESTANTS MET ORTHODOXY

Why the Priests wear special clothes (vestments)

in the Divine Liturgy?

The Holy Apostles in the first years of Church they were special clothes in the Divine Liturgy, too.

Historical witness

In this way, this person will begin his own search for the HISTORICAL Church. Regardless of what assertions someone may have (as to what the early Christians supposedly did or believed in their worship), there are historical records, early Christian texts and archaeological discoveries, which evidence that Christians from the very beginning worshipped God in the Orthodox manner, and not in the Protestant one. There was an acknowledgement of Synods, specialized clergy, icons, vestments, the honouring of saints and holy relics, clearly defined dogmas, Divine Liturgy, Confession, Holy Unction, Chrismation, memorial services, the Crucifix, fasting, feast-days… All these things existed, from the very beginning, with changes being made to the Rubric only in details of minor significance. Should a Protestant discover all this information within the ancient historical sources, he will come to realize that everything he had been taught by his leaders was just an arbitrary and false depiction of the first Christian Church; and he will realize that everything he detested in Orthodox worship as non-Scriptural, is precisely that which was delivered to us by the Lord Himself!!!

Historical research will most assuredly lead a well-intentioned person to Orthodox worship, away from the Protestant concoctions of the 16th century.

Source:

https://www.oodegr.com/english/ekklisia/genika/prot_ask1.htm

* * *

The Church from the first years use special clothes in the Divine Liturgy of Sunday because Holy Bible say about these. The Church accept the Old and New Testament as Jesus Christ say in New Testament in Matthew 5:17-19. The Jesus don’t abolish the Old Testament but fulfill it.

Jesus Christ says in Matthew 5:17-19:

“17 “Do not think that I have come to abolish the Law or the Prophets; I have not come to abolish them but to fulfill them. 18 For truly I tell you, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen, will by any means disappear from the Law until everything is accomplished. 19 Therefore anyone who sets aside one of the least of these commands and teaches others accordingly will be called least in the kingdom of heaven, but whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom of heaven” (Matthew 5:17-19).

So, the Church for the first years until today and always keep what the Holy Bible say about the clothes of Apostles-Priests in Old Testament:

“4Then bring Aaron and his sons to the entrance to the tent of meeting and wash them with water. 5 Take the garments and dress Aaron with the tunic, the robe of the ephod, the ephod itself and the breastpiece. Fasten the ephod on him by its skillfully woven waistband. 6 Put the turban on his head and attach the sacred emblem to the turban” (Exodus 29:4-6).

“And also the woven garments, both the sacred garments for Aaron the priest and the garments for his sons when they serve as priests” (Exodus 31:10).

“From the blue, purple and scarlet yarn they made woven garments for ministering in the sanctuary. They also made sacred garments for Aaron, as the Lord commanded Moses” (Exodus 39:1).

Also, you can read this:

https://www.oodegr.com/english/ekklisia/genika/prot_ask1.htm
Greek Protestants ask: Why be Orthodox?
By N. M., former heretic group leader

Feel free to ask me anything about the Orthodox Faith:

Email: gkiouz.abel@gmail.com

http://gkiouzelis.blogspot.com

Abel-Tasos Gkiouzelis

What is the Orthodox Church? – Saint Sebastian Dabovich of Jackson & San Francisco, CA, USA (+1940)

http://faithbookorhodoxy.wordpress.com

FAITH BOOK – ORTHODOXY

What is the Orthodox Church?

Saint Sebastian Dabovich of Jackson & San Francisco, CA, USA (+1940):

WHAT is the Orthodox Church? The Orthodox Church is a body or community of people, who, 1—correctly believe in divine revelation; and 2—who obey a lawful hierarchy instituted by our Lord Jesus Christ himself, through the holy apostles. In order to belong to the Orthodox Church two principal conditions are required: First—to accurately accept, rightly understand and truthfully confess the divine teaching of faith; and secondly— to acknowledge the lawful hierarchy or priesthood, to receive from it the holy mysteries or sacraments, and generally to follow its precepts in matters concerning salvation.

+ St. Sebastian Dabovich, Preaching in the Orthodox Church: Lectures and Sermons by a Priest of the Holy Orthodox Church

Source:

http://www.orthodoxchurchquotes.com

http://www.orthodoxchurchquotes.com/2015/10/13/st-sebastian-dabovich-what-is-the-orthodox-church/

ORTHODOX CHURCH QUOTES

 

Πώς φτιάχνετε ένα Ορθόδοξο Κομποσχοίνι; – Video

http://orthodoxyislove.wordpress.com

ORTHODOXY IS LOVE

c103_c_ries_cliffsofmoher_obriens_tower_bg_resized

Πώς φτιάχνετε ένα Ορθόδοξο Κομποσχοίνι;

Κατα προτίμηση χρησιμοποιείστε νήμα πλεξιματος 100% μαλλινο για βέλονα νούμερο 9.

Για εξάσκηση μέχρι να το μάθετε σωστά χρησιμοποιείστε χοντρό σπάγκο για να ξελύνετε εύκολα σε κάθε λάθος.

If a Roman Catholic or a Protestant wants to convert to Orthodoxy (Eastern Orthodox Church), what are the steps?

england fd fdd

5926225460_61f4be3bec

If a Roman Catholic or a Protestant wants to convert to

Orthodoxy (Eastern Orthodox Church), what are the steps?

╰⊰¸¸.•¨*

Questions & Answers

in

SIMPLY ORTHODOX

3315964349_1cde131347_m

Hello,

The best is first to be willing to spend the time to really understand the commonalities and differences between Roman Catholicism or Protestantism and Orthodoxy (Eastern Orthodox Church).

In most cases, a person begins the process of conversion by speaking with a local Orthodox priest, who gives instructions (or catechism) on the teachings and beliefs of the Orthodox Church. These beliefs and doctrines have continued unchanged for over 2000 years, since the time of Jesus and the Twelve Apostles. This process of catechism could take many months. Once you have learned about the faith and teachings of the church, you would then be ready to be baptized as a member of the Orthodox Church, in the name of the Father, Son, and Holy Spirit (ie. the Holy Trinity). Baptism is by triple immersion in water. At the same time, you would be Chrismated, which means receiving the Holy Oil and the Holy Spirit.

Thanks for your message! If you need anything, I am here!

I thank God that the truth of the Orthodox Church is being revealed to all over the world!

Source:

http://simplyorthodox.tumblr.com

SIMPLY ORTHODOX