Απαντήσεις σε ερωτήσεις σας περί Θείας Εξομολόγησης, Αγίας Γραφής & Επιστήμης, Γυναικείου Μοναχισμού, Κατήχησης ενηλίκων, Προτεσταντισμού, Βάπτισης & Αγίων

http://heavenonearthorthodoxy.wordpress.com

HEAVEN ON EARTH – ORTHODOXY

Απαντήσεις σε ερωτήσεις σας περί Θείας Εξομολόγησης, Αγίας Γραφής & Επιστήμης, Γυναικείου Μοναχισμού, Κατήχησης ενηλίκων, Προτεσταντισμού, Βάπτισης & Αγίων

* * *

Ερώτηση: Η Παλαιά Διαθήκη λέει ότι η Γη είναι επίπεδη ή σφαιρική;

Απάντηση:

Η Παλαιά Διαθήκη λέει ότι η Γη είναι σφαιρική.

Στο Ησαΐα 40,22 λέει: “Ὁ κατέχων τὸν γῦρον τῆς γῆς”.

Δηλαδή, “Ο Θεός είναι εκείνος, που κατέχει όλην την σφαίραν της γης”.

╰⊰¸¸.•¨*

Ερώτηση: Πώς καθιερώθηκε η Θεία Εξομολόγηση; Μήπως πρόκειται για πρόσφατη επινόηση των κληρικών;

Απάντηση:

Το Ιερό Μυστήριο της Θείας Εξομολόγησης καθιερώθηκε από τον ίδιο τον Χριστό. Αυτός έδωσε στους Αποστόλους την εξουσία να συγχωρούν αμαρτίες (Ιωάν. 20, 23). Στη συνέχεια οι Απόστολοι μετέδωσαν το χάρισμα αυτό στους Επισκόπους και τους Πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Έτσι, μέσω της κανονικής χειροτονίας διαιωνίζεται.

Ιωάν. 20, 23:  “Ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται”.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Ιωάν. 20, 23: “Εις όποιους συγχωρείτε τις αμαρτίες, θα είναι συγχωρημένες και από Continue reading “Απαντήσεις σε ερωτήσεις σας περί Θείας Εξομολόγησης, Αγίας Γραφής & Επιστήμης, Γυναικείου Μοναχισμού, Κατήχησης ενηλίκων, Προτεσταντισμού, Βάπτισης & Αγίων”

Advertisements

What does the Bible say about clothing?

http://easternorthodoxchurch.blogspot.com

EASTERN ORTHODOX CHURCH

OK POST DF.jpg

What does the Bible say about clothing?

Clothing has played a major role in the history of God’s interactions with man and is featured prominently from Genesis (3:7) to Revelation (22:14). Outward attire sometimes symbolizes inward realities, and in the Bible clothing often has spiritual significance.

The first mention of clothing is in the Garden of Eden. When Adam and Eve sinned, their eyes were opened (Genesis 3:6–7), which means they had a new awareness that they were naked. The accompanying shame propelled them to fashion the very first clothing—they sewed fig leaves together to try to cover their bodies. So, even from the beginning, clothing has symbolized the need to cover our sin and shame. God, in His mercy, killed an animal and made garments for Adam and Eve from the skin of the animal (Genesis 3:21). This act of God serves as a picture of our inability to effectively atone for our own sin. The fact that an animal had to die—blood had to be shed—in order to cover Adam and Eve’s shame is a foreshadowing of the later sacrifice of Christ. Our inability to cover our own sin necessitated God’s Son coming to earth to do for us what we cannot do for ourselves (Philippians 2:6–8; Titus 3:5).

Throughout human history, clothing styles and colors have been indicators of a person’s status, wealth, position, and gender. The Bible contains many examples of clothing used to communicate different things. Royal robes were worn by kings to distinguish them from commoners (2 Chronicles 18:9; Esther 6:8; 1 Kings 22:30). Sackcloth, a coarse material that was uncomfortable to wear, was worn during times of grief and mourning to symbolize the inner pain someone felt at the loss of a loved one (Joel 1:8), to show repentance (Jonah 3:5), or to mourn a political tragedy (Joel 1:13; 2 Kings 19:1). Prostitutes had a certain manner of dress and could be recognized by their clothing (Genesis 38:14–15; Proverbs 7:10). Leather belts were a sign of poverty or asceticism; Elijah and John the Baptist both wore leather belts (2 Kings 1:8; Mark 1:6). Men and Continue reading “What does the Bible say about clothing?”

在受洗前要告解請求赦罪,還有領聖餐前也要向神父告解,請問在聖經哪裡有說明? Question about Holy Confession ╰⊰¸¸.•¨* Chinese

http://holyconfessionofyourheart.wordpress.com

http://taiwanhongkongofmyheart.wordpress.com

TAIWAN & HONG KONG OF MY HEART

HOLY CONFESSION OF YOUR HEART

mossbrae-falls-california-1024x640

在受洗前要告解請求赦罪,還有領聖餐前也要向神父告解,請問在聖經哪裡有說明?

問:

我聽說正教徒,在受洗前要告解請求赦罪,還有領聖餐前也要向神父告解,請問在聖經哪裡有說明?

我聽說正教徒,在受洗前要告解請求赦罪,還有領聖餐前也要向神父告解,請問在聖經哪裡有說明?我們都是直接向上帝告解,有何不對,難道上帝不能來赦罪嗎?一定要透過神父嗎?神父有比上帝大嗎?

答覆:

1.我們當然可以向神直接來祈禱,這是非常好的事情.

2.教會的聖事必須透過教會來執行,因為神的恩典並不是直接來自上帝,如同受洗我們不會叫神直接幫我們受洗,或者自己來受 洗,還有婚姻聖事也不是上帝直接來舉行,按立神職也不是上帝直接來行使。

也許你會問保羅不是直接看見神光經歷神,是的沒有錯,但請想想看保羅親自經歷神光的人,並沒有開創自己的教會,而是來到門徒與彼得見面得到門徒就是教會的認可。

3.神父當然不可能大過神,只要是人類就不可能大過神,連天使或魔鬼撒但都無法與神相比,有一點我必須解釋清楚,正教信徒從來沒有向神父認罪,這是一般人的誤解,神父是見證人並非上帝.如同你欠某人錢,此人答應你不用還錢,但口頭的答應,還是不夠必須把黑紙白字的借據撕毀才算數,才安心,這就是寬恕聖事必須透過教會來行使。

4.聖經記載在 馬太福音Matthew 3:6 ,馬可福音Mark 1:5 ,使徒行傳Acts 19:18, 原文字根(Strong number)1843 你可以去查神學字典,原文的意思是公開告解,這就當時準備受洗的人一一向施洗約翰公開告解個人的罪行.

來源:

http://theological.asia

這裡

懺悔聖事 Q&A