Hoe kan ik mij tot het Christendom bekeren? ╰⊰¸¸.•¨* Dutch

http://faithbookorthodoxy.wordpress.com

FAITHBOOK – ORTHODOXY

Hoe kan ik mij tot het Christendom bekeren?

Een man in de Griekse stad Filippi stelde een soortgelijke vraag aan Paulus en Silas. We weten op zijn minst drie dingen over deze man: hij was een gevangenisbewaarder, hij was een heiden en hij was wanhopig. Hij stond op het punt om zelfmoord te plegen, maar Paulus weerhield hem hiervan. En op dat moment vroeg de man: “Wat moet ik doen om gered te worden?” (Handelingen 16:30)

Het feit dat de man deze vraag stelde toont op zich al aan dat hij zijn behoefte aan redding erkende. Hij had alleen nog maar de dood voor ogen en hij wist dat hij hulp nodig had. Het feit dat hij Paulus en Silas om hulp vroeg, betekent dat hij geloofde dat zij hierop een antwoord hadden.

Dat antwoord kwam vlug en was eenvoudig: “Geloof in de Heer Jezus [Christus] en u zult gered worden” (vers 31). De passage laat ons vervolgens zien hoe de man dit geloofde en bekeerd werd. Zijn leven begon vanaf die dag het verschil te laten zien.

Merk op dat de bekering van de man op zijn overtuiging was gebaseerd (“geloof”). Hij moest Jezus en niets of niemand anders vertrouwen. De man geloofde dat Jezus de Zoon van God (“de Heer”) was en de Messias die de Schrift vervulde (“Christus”). Zijn geloof omvatte ook het geloof dat Jezus voor onze zonden stierf en weer uit de dood opstond, omdat dit de boodschap was die Paulus en Silas predikten (zie Romeinen 10:9-10 en 1 Korintiërs 15:1-4).

“Bekeren” is letterlijk “wenden” of “omkeren”. Wanneer we ons tot iets wenden, dan keren we tegelijkertijd automatisch van iets anders af. Wanneer we ons tot Jezus wenden, dan moeten we ons van de zonde afwenden. De Bijbel noemt het afwenden van de zonde “inkeer” of “berouw” en het wenden tot Jezus “geloof”. Daarom zijn berouw en geloof complementair. Zowel berouw als geloof worden op deze manier aangeduid in 1 Tessalonicenzen 1:9: “…hoe u zich van de afgoden hebt afgewend om u tot God te keren”. Een Christen zal zijn vroegere gewoonten en alles wat met valse religies te maken heeft achterlaten, als gevolg van een oprechte bekering tot het Christendom.

Eenvoudig gezegd: om je tot het Christendom te bekeren, moet je geloven dat Jezus de Zoon van God is, die voor jouw zonden is gestorven en vervolgens uit de dood is opgestaan. Je moet het met God eens zijn dat jij een zondaar bent die behoefte heeft aan redding en je moet alleen op Jezus vertrouwen om je te redden. Wanneer jij je van je zonde afwendt en je tot God keert, dan belooft God dat Hij jou zal redden en jou de Heilige Geest zal geven, Die van jou een nieuwe schepping zal maken.

Het Christendom is, in de ware vorm, geen religie. Het Christendom is volgens de Bijbel een relatie met Jezus Christus. Het Christendom is Gods aanbod van de redding voor alle mensen die in de offergave van Jezus aan het kruis geloven en hierop vertrouwen. Iemand die zich tot het Christendom bekeert verruilt niet de ene religie voor een andere religie. Een bekering tot het Christendom is de ontvangst van het geschenk dat God aanbiedt en het begin van een persoonlijke relatie met Jezus Christus, die resulteert in de vergeving van zonden en een eeuwigheid in de hemel na de dood.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s