Cơ Đốc giáo là gì? Niềm tin của người Cơ Đốc là gì? ╰⊰¸¸.•¨* Vietnamese

http://vietnamofmyheart.wordpress.com

VIETNAM OF MY HEART

Cơ Đốc giáo là gì? Niềm tin của người Cơ Đốc là gì?

Niềm tin căn bản của Cơ Đốc giáo được tóm tắt trong I Cô-rinh-tô 15:1-4. Chúa Giê-xu chết vì tội lỗi của chúng ta, chịu chôn, đã sống lại, và qua đó ban sự cứu rỗi cho những ai tin nhận Ngài trong đức tin. Đặc biệt so với các niềm tin khác, Cơ Đốc giáo tập trung về mối liên hệ nhiều hơn là thực hành nghi lễ. Thay vì nỗ lực làm theo một bản danh sách “Làm và không làm”, mục tiêu của người Cơ Đốc là chuyên tâm đồng đi với Đức Chúa Trời. Mối liên hệ đó có trở thành sự thật nhờ vào công trình của Chúa Giê-xu và công tác của Đức Thánh Linh.

Ngoài những niềm tin căn bản kể trên, thì có nhiều điều khác sẽ mô tả hoặc ít nhất là gợi ý về Cơ Đốc giáo là gì và Cơ Đốc giáo tin gì. Người Cơ Đốc tin rằng Kinh Thánh được soi dẫn, Lời được “hà hơi” của Chúa và những giáo huấn trong đó là thẩm quyển cuối cùng của đức tin và thực (2 Ti-mô-thê 3:16, 2 Phi-e-rơ 1:20-21). Người Cơ Đốc tin vào một Đức Chúa Trời tồn tại trong ba thân vị Continue reading “Cơ Đốc giáo là gì? Niềm tin của người Cơ Đốc là gì? ╰⊰¸¸.•¨* Vietnamese”

Advertisements

Πώς είναι η κόλαση; ╰⊰¸¸.•¨* Απαντάει ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (+1994)

5_Derwent-Water_by-Peter-Guess_shutterstock-680x501

παισιοσ

Πώς είναι η κόλαση;

╰⊰¸¸.•¨*

Απαντάει ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (+1994)

–Γέροντα, πώς είναι η κόλαση;

–Θα σου πώ μια ιστορία που είχα ακούσει. Κάποτε ένας απλός άνθρωπος παρακαλούσε τον Θεό να του δείξει πως είναι ο Παράδεισος και η κόλαση. Ενα βράδυ λοιπόν στον ύπνο του άκουσε μια φωνή να του λέη: “Ελα, να σου δείξω την κόλαση”. Βρέθηκε τότε σε ένα δωμάτιο όπου πολλοί άνθρωποι κάθονταν γύρω απο ένα τραπέζι και στην μέση ήταν μια κατσαρόλα γεμάτη φαγητό.

Ολοι όμως οι άνθρωποι ήταν πεινασμένοι, γιατί δεν μπορούσαν να φάνε.

Στα χέρια τους κρατούσαν απο μιά πολύ μακριά κουτάλα, έπαιρναν απο την κατσαρόλα το φαγητό, αλλά δεν μπορούσαν να φέρουν την κουτάλα στο στόμα τους. Γι’αυτό άλλοι γκρίνιαζαν, άλλοι φώναζαν, άλλοι έκλαιγαν…

Μετά άκουσε την ίδια φωνή να του λέει “Ελα τώρα να σου δείξω και τον Παράδεισο”.

Βρέθηκε τότε σε ένα άλλο δωμάτιο όπου πολλοί άνθρωποι κάθοταν γύρω απο ένα τραπέζι ίδιο με το προηγούμενο και στην μέση ήταν πάλι μια κατσαρόλα με φαγητό και είχαν τις ίδιες μακριές κουτάλες. Όλοι όμως ήταν χορτάτοι και χαρούμενοι, γιατί ο καθένας έπαιρνε με την κουτάλα του φαγητό απο την κατσαρόλα και τάιζε τον άλλο. Κατάλαβες τώρα κι εσύ πως μπορείς να ζής απο αυτήν την ζωή τον Παράδεισο;

Όποιος κάνει το καλό, αγάλλεται, διότι αμείβεται με θεϊκή παρηγοριά. Όποιος κάνει το κακό, υποφέρει και κάνει τον επίγειο παράδεισο επίγεια κόλαση.

Έχεις αγάπη, καλωσύνη; Είσαι άγγελος και όπου πας ή σταθής μεταφέρεις τον Παράδεισο.

Έχεις πάθη, κακία; Έχεις μέσα σου τον διάβολο και όπου πας ή σταθής, μεταφέρεις την κόλαση.
Από εδώ αρχίζουμε να ζούμε τον Παράδεισο ή την κόλαση.

Πηγή:

Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου

Λόγοι Ε´

Πάθη και Αρετές

εκδ. Ι. Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος

Σουρωτή Θεσσαλονίκης