Πώς προσεγγίζουμε τον Θεό;

http://atheistsmetorthodoxy.wordpress.com

ATHEISTS MET ORTHODOXY

Ο Θεός θέτει όρους για να τον προσεγγίσουμε

Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ

Ο Θεός θέτει όρους για να Τον προσεγγίσουμε. Όταν λέμε όρους, εννοούμε αυτά που μάς βοηθάνε να Τον προσεγγίσουμε κι όχι αυτά που μάς εμποδίζουν από το Θεό. Πρέπει να κάνουμε αυτά τα οποία μας λέει ο Θεός, να καθαρίσουμε την ψυχή μας, να τηρούμε τις εντολές Του και τότε θα αισθανθούμε την παρουσία του Θεού μέσα μας, στη φύση, στην Ιστορία.

Από το βιβλίο:

Αρχιμ. Ιωάννου Κωστώφ, Πίστη και Λογική, Εκδόσεις Μανώλης Μελινός, Αθήνα 2002, τηλ. 6978461846

Advertisements

Why did Jesus have to die ?

http://easternorthodoxchurch.blogspot.com

EASTERN ORTHODOX CHURCH

Why did Jesus have to die ?

The Bible tells us in Genesis 3 that sin entered the world through Adam and Eve’s rebellion in the Garden of Eden. As human beings, all of us inherit a sinful nature – we are by nature, sinners (Romans 3:23). By the very fact that God is holy, he cannot overlook human sinfulness. Romans 6:23 and 1 Corinthians 15:22 tell us that our sin leads to death and not just separation from God.

To restore mankind to God, some satisfaction had to be made for the sins of humanity. However, no human being could ever make that satisfaction. Instead God sent his son – Jesus Christ, to pay the price for us. As God, his death as the lamb of God would be sufficient.

The most famous explanation is that found in John 3:16:

“For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life” (John 3:16).