Η Μετάφραση των Εβδομήκοντα είναι θεόπνευστη; – Απαντάει ο Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ, Θεολόγος και Φυσικός

http://faithbookorthodoxy.wordpress.com

FAITHBOOK – ORTHODOXY

Η Μετάφραση των Εβδομήκοντα είναι θεόπνευστη;

Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ, Θεολόγος και Φυσικός:

Σύμφωνα με την Πίστη της Εκκλησίας η Μετάφραση των Εβδομήκοντα είναι θεόπνευστη. Θεωρείται από την Εκκλησία πρωτότυπο και όχι μετάφραση. Έτσι την δέχονται όλοι οι Πατέρες. Και ο Χριστός και οι Απόστολοι στην Καίνη Διαθήκη παραπέμπουν στην Μετάφραση των Εβδομήκοντα. Τα μαύρα γράμματα στην Καινή Διαθήκη του Τρεμπέλα είναι χωρία από την Παλαιά Διαθήκη από την Μετάφραση των Εβδομήκοντα.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s