Ο Θεός αγαπάει όλους τους ανθρώπους ή άλλους περισσότερο, άλλους λιγότερο και άλλους καθόλου;

http://faithbookorthodoxy.wordpress.com

FAITHBOOK – ORTHODOXY

Ερώτηση: Ο Θεός αγαπάει όλους τους ανθρώπους ή άλλους περισσότερο, άλλους λιγότερο και άλλους καθόλου;

Απάντηση:

Ο Θεός αγαπά όλα τα κτίσματά του το ίδιο και δεν είναι σαν εμάς (να αγαπούμε δηλαδή όσους μας αγαπούν). Οι πατέρες λένε ότι ο Θεός αγαπά 100% την Παναγία και 100% τον διάβολο. Απλά η Παναγία τον αγαπά 100% και ο διάβολος καθόλου. Η αγάπη του είναι σαν ένα ποτάμι και ο καθένας ανάλογα με το σκεύος που θα πάει θα μαζέψει νερό (άλλος πολύ, άλλος λιγότερο και άλλος καθόλου).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s