Ερώτηση: Πότε δημιουργήθηκε ο πρώτος άνθρωπος και ποια είναι η ηλικία του σύμπαντος;

http://orthodoxweb.blogspot.com

ORTHODOX WEB

Ερώτηση: Πότε δημιουργήθηκε ο πρώτος άνθρωπος

και ποια είναι η ηλικία του σύμπαντος;

Απάντηση:

Ο άνθρωπος και το σύμπαν δημιουργήθηκαν από το Θεό μέσα σε έξι 24ωρα και η ηλικία του σύμπαντος είναι το πολύ 10.000 έτη με βάση την Αγία Γραφή.

Μια απόδειξη γι᾽ αυτό μέσα από την Αγία Γραφή είναι η εξής:

Ο Θεός είπε ότι την έβδομη ημέρα αναπαύθηκε. Και στις 10 εντολές λέει ο Θεός “Όπως εγώ εργάστηκα 6 ημέρες και την 7η αναπαύτηκα έτσι να κάνετε και εσείς. Έξι ημέρες να εργάζεστε και την έβδομη να αναπαύεστε”.

Αν οι έξι ημέρες της δημιουργίας είναι μεγάλα χρονικά διαστήματα εκατομμυριών ετών όπως λένε οι εξελικτικοί τότε ο Θεός θα έλεγε ανοησίες στις 10 εντολές.

Θα ήταν σαν να έλεγε: “Να εργάζεστε 6 μεγάλα χρονικά διαστήματα εκατομμυρίων ετών όπως εγώ και να αναπαύεστε το έβδομο μεγάλο χρονικό διάστημα εκατομμυρίων ετών”. Ο Θεός και η Αγία Γραφή δεν λένε τέτοιες ανοησίες.

Για περισσότερες αγιογραφικές και επιστημονικές αποδείξεις μπορείτε να δείτε τα παρακάτω ιστολόγιά μου:

http://godandscienceorthodoxy.wordpress.com

God and Science – Orthodoxy / Θεός και Επιστήμη – Ορθοδοξία

και

http://greekorthodoxweb16.blogspot.com

Θεός και Επιστήμη – Greek Orthodox Web 16

http://gkiouzelis.blogspot.com

Άβελ-Τάσος Γκιουζέλης

Email: gkiouz.abel@gmail.com

Ρωτήστε οτιδήποτε επιθυμείτε στο email μου ή στην παρακάτω φόρμα επικοινωνίας:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s