Τι είναι η Ευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου και πότε λέγεται; – Απαντάει ο π. Μελέτιος Βαδραχάνης

http://saintsofmyheart.wordpress.com

SAINTS OF MY HEART

Ευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου

π. Μελέτιος Βαδραχάνης

«Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργείας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μοι δως.

Πνεύμα δε σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης χάρισαι μοι τω σω δούλω.

Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρησαί μοι του οράν τα εμά πταίσματα και μη κατακρίνειν τον αδελφόν μου, ότι ευλογητός ει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν».

Η προσευχή αυτή είναι γνωστή σε όλους όσους συχνάζουν στις ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Είναι μικρή σε μέγεθος και απλή σε νόημα, αλλά γεμάτη πνευματική δύναμη και θεολογικό βάθος. Συνήθως κατά το τυπικό της Εκκλησίας μας την λέμε την Μ. Τεσσαρακοστή, αλλά μπορούμε να την λέμε όλο τον χρόνο στην ιδιωτική μας προσευχή. Οι ωραίες προσευχές είναι διαχρονικές και επιβάλλεται να τις έχουμε σε συνεχή χρίση.

Προσευχόμαστε στο Θεό να μας φυλάξει από τέσσερα κακά φρονήματα, τέσσερα μεγάλα πάθη και να μας χαρίσει τέσσερις μεγάλες αρετές, τέσσερα μεγάλα χαρίσματα του αγίου Πνεύματος. Διότι δεν μπορούμε να νικήσουμε τα πάθη μας παρά μόνο με την απόκτηση των διαφόρων αρετών λέγει ο Ισαάκ ο Σύρος.

Με τα μεγάλα πάθη υποδουλωνόμαστε στα πονηρά πνεύματα, ενώ με τις αρετές υποτασσόμαστε στον Θεό και τον ακολουθούμε. Ο άνθρωπος από μόνος του μέχρι κάποιο βάθος μπορεί να κατεβεί και μέχρι κάποιο ύψος μπορεί να ανεβεί. Για μεγάλα βάθη χρειάζεται η «βοήθεια» των δαιμόνων και για μεγάλα ύψη χρειάζεται η βοήθεια του αγίου Πνεύματος.

«Πνεύμα αργίας».

Ο Θεός, μόλις δημιούργησε τον Αδάμ και τον τοποθέτησε στον παράδεισο της τρυφής, του έδωσε την εντολήν «εργάζεσθαι και φυλάσσειν αυτόν» (Γεν. 2,15). Η πρώτη εντολή του Θεού στον άνθρωπο ήταν η εντολή της εργασίας και μετά δόθηκε η εντολή της μη βρώσεως του καρπού του δένδρου της γνώσεως του καλού και του κακού. Ο Θεός πρώτα έδωσε την θετική και δημιουργική εντολή της εργασίας και μετά την απαγορευτική εντολή της μη βρώσεως. Με την δεύτερη αυτή εντολή ο Αδάμ ασκούσε την πνευματική εργασία της πίστεως προς τον Θεό, για να μη πέφτει στην πνευματική αργία. Υπάρχει λοιπόν η σωματική και η πνευματική εργασία όπως και η σωματική και πνευματική αργία.

«Αργία εστίν το μη ποιείν και εργάζεσθαι τα έργα του Θεού» λέγει ο Ιωάννης της Κλίμακος, τονίζοντας την ανάγκη της πνευματικής εργασίας. Οι πρωτόπλαστοι, όταν έπεσαν, μπορεί να μην είχαν σωματική αργία, αλλά οπωσδήποτε είχαν πνευματική. Σταμάτησαν να υπακούουν και να πιστεύουν στον Δημιουργό τους. Κι Continue reading “Τι είναι η Ευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου και πότε λέγεται; – Απαντάει ο π. Μελέτιος Βαδραχάνης”