Η Μετάφραση των Εβδομήκοντα είναι θεόπνευστη; – Απαντάει ο Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ

http://faithbookorthodoxy.wordpress.com

FAITHBOOK – ORTHODOXY

Η Μετάφραση των Εβδομήκοντα είναι θεόπνευστη;

Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ:

Σύμφωνα με την Πίστη της Εκκλησίας η Μετάφραση των Εβδομήκοντα είναι θεόπνευστη. Θεωρείται από την Εκκλησία πρωτότυπο και όχι μετάφραση. Έτσι την δέχονται όλοι οι Πατέρες. Και ο Χριστός και οι Απόστολοι στην Καίνη Διαθήκη παραπέμπουν στην Μετάφραση των Εβδομήκοντα. Τα μαύρα γράμματα στην Καινή Διαθήκη του Τρεμπέλα είναι χωρία από την Παλαιά Διαθήκη από την Μετάφραση των Εβδομήκοντα.