If a Roman Catholic or a Protestant wants to convert to Orthodoxy (Eastern Orthodox Church), what are the steps?

england fd fdd

5926225460_61f4be3bec

If a Roman Catholic or a Protestant wants to convert to

Orthodoxy (Eastern Orthodox Church), what are the steps?

╰⊰¸¸.•¨*

Questions & Answers

in

SIMPLY ORTHODOX

3315964349_1cde131347_m

Hello,

The best is first to be willing to spend the time to really understand the commonalities and differences between Roman Catholicism or Protestantism and Orthodoxy (Eastern Orthodox Church).

In most cases, a person begins the process of conversion by speaking with a local Orthodox priest, who gives instructions (or catechism) on the teachings and beliefs of the Orthodox Church. These beliefs and doctrines have continued unchanged for over 2000 years, since the time of Jesus and the Twelve Apostles. This process of catechism could take many months. Once you have learned about the faith and teachings of the church, you would then be ready to be baptized as a member of the Orthodox Church, in the name of the Father, Son, and Holy Spirit (ie. the Holy Trinity). Baptism is by triple immersion in water. At the same time, you would be Chrismated, which means receiving the Holy Oil and the Holy Spirit.

Thanks for your message! If you need anything, I am here!

I thank God that the truth of the Orthodox Church is being revealed to all over the world!

Source:

http://simplyorthodox.tumblr.com

SIMPLY ORTHODOX

Advertisements

Als ik mij tot het Christendom bekeer, dan zal mijn familie mij onteigenen en zal ik in mijn cultuur vreselijk vervolgd worden. Wat moet ik doen? ╰⊰¸¸.•¨* Dutch

http://heavenonearthorthodoxy.wordpress.com

HEAVEN ON EARTH – ORTHODOXY

Als ik mij tot het Christendom bekeer, dan zal mijn familie mij onteigenen en zal ik in mijn cultuur vreselijk vervolgd worden. Wat moet ik doen?

Antwoord: Voor gelovigen in landen waar de godsdienstvrijheid een hoeksteen van de samenleving is, is het vaak moeilijk om volledig te begrijpen hoe hoog de prijs voor het volgen van Christus is in andere delen van de wereld. Maar de Bijbel is het Woord van God en is als zodanig alomvattend in zijn inzicht in alle beproevingen en problemen in het leven, ongeacht plaats en tijd. Jezus maakte duidelijk dat het een kostbare onderneming is om Hem te volgen. Sterker nog, het kost ons alles. Op de eerste plaats kost het onszelf. Jezus zei tegen de menigte die Hem volgde: “Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen” (Marcus 8:34). Het kruis was een executiemiddel en Jezus maakte het duidelijk dat het volgen van Hem gelijk staat aan het laten sterven van je “ik”. Al onze aardse verlangens en ambities moeten gekruisigd worden, zodat we een nieuw leven met Hem kunnen verwerven, want niemand kan twee meesters dienen (Lucas 16:13). Maar dat nieuwe leven is veel grootser en dierbaarder dan alles wat we in deze wereld zouden kunnen verkrijgen.

Op de tweede plaats kan het ons onze familie en vrienden kosten. Jezus legt in Matteüs 10:32-39 uit dat Zijn komst verdeeldheid zaait tussen Zijn volgelingen en hun families, maar dat ieder die zijn familie niet haat (dat wil zeggen: “minder houdt van”) onwaardig is om Zijn volgeling te zijn. Als we Christus ontkennen om de vrede in onze aardse familie te handhaven, dan zal Hij ons in de hemel ontkennen. En als Jezus ons ontkent, dan zal ons de toegang tot de hemel ontzegd worden.

Maar als we Hem in het bijzijn van andere mensen bekennen, ongeacht de persoonlijke prijs die we daar misschien voor moeten betalen, dan zal Hij tot Continue reading “Als ik mij tot het Christendom bekeer, dan zal mijn familie mij onteigenen en zal ik in mijn cultuur vreselijk vervolgd worden. Wat moet ik doen? ╰⊰¸¸.•¨* Dutch”

Hoe kan ik mij tot het Christendom bekeren? ╰⊰¸¸.•¨* Dutch

http://faithbookorthodoxy.wordpress.com

FAITHBOOK – ORTHODOXY

Hoe kan ik mij tot het Christendom bekeren?

Een man in de Griekse stad Filippi stelde een soortgelijke vraag aan Paulus en Silas. We weten op zijn minst drie dingen over deze man: hij was een gevangenisbewaarder, hij was een heiden en hij was wanhopig. Hij stond op het punt om zelfmoord te plegen, maar Paulus weerhield hem hiervan. En op dat moment vroeg de man: “Wat moet ik doen om gered te worden?” (Handelingen 16:30)

Het feit dat de man deze vraag stelde toont op zich al aan dat hij zijn behoefte aan redding erkende. Hij had alleen nog maar de dood voor ogen en hij wist dat hij hulp nodig had. Het feit dat hij Paulus en Silas om hulp vroeg, betekent dat hij geloofde dat zij hierop een antwoord hadden.

Dat antwoord kwam vlug en was eenvoudig: “Geloof in de Heer Jezus [Christus] en u zult gered worden” (vers 31). De passage laat ons vervolgens zien hoe de man dit geloofde en bekeerd werd. Zijn leven begon vanaf die dag het verschil te laten zien.

Merk op dat de bekering van de man op zijn overtuiging was gebaseerd (“geloof”). Hij moest Jezus en niets of niemand anders vertrouwen. De man geloofde dat Jezus de Zoon van God (“de Heer”) was en de Messias die de Continue reading “Hoe kan ik mij tot het Christendom bekeren? ╰⊰¸¸.•¨* Dutch”