Μπορεί κάποιος Ορθόδοξος να πάρει το όνομα του Ιούδα πρός τιμήν του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδδαίου ή απαγορεύεται;

http://irelandofmyheart.wordpress.com

IRELAND OF MY HEART

england 2BAC155200000578-0-image-a-36_1440588388147

7f2d39902a9c3de5b000aa35ba99f285--st-judas-religious-icons

Imagen_027

jude-3

Ιρλανδικές Ι. Εικόνες του Άγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδδαίου

Ερώτηση:

Μπορεί κάποιος Ορθόδοξος να πάρει το όνομα του Ιούδα πρός τιμήν του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδδαίου ή απαγορεύεται;

Απάντηση:

Δεν απαγορεύεται κάποιος μοναχός ή λαϊκος να ονομαστεί Ιούδας κ να γιορτάζει του Αγίου Ιούδα του Θαδδαίου ή του Αγίου Ιούδα του Αδελφόθεου, απλά σε κάποιες χώρες δεν συνηθίζεται και αποφεύγεται επειδή το ίδιο όνομα είχε ο Απόστολος Ιούδας ο Ισκαριώτης ο προδότης του Χριστού.

Στην Ιρλανδία και στην Κεντρική Ευρώπη πολλοί άνθρωποι πέρνουν το όνομα Ιούδας – Jude προς τιμήν του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδδαίου επειδή είχε πάει στην Ιρλανδία ως Απόστολος.

Επίσης υπάρχουν κ άλλοι Ορθόδοξοι Άγιοι που ενώ δεν ειναι κακό να πάρουμε το όνομά τους, σε κάποιες χώρες δεν συνηθίζεται ή αποφεύγεται. Όπως ο Άγιος Έρωτας (Έρως).

Το όνομα του Άγίου Έρωτα στην Δυτική Ευρώπη χρησιμοποιήται συχνά ως Eros.

 

Άγιοι Ἐρωτας (Έρως), Ορέντιος, Φαρνάκιος, Φίρμος, Φιρμίνος, Κυριακός καί Λογγίνος, μάρτυρες στην Γεωργία (24/6, +3ος αι.)

Advertisements

Did Jesus really rise from the dead?

http://jesuschristorthodoxy.blogspot.com

JESUS CHRIST – ORTHODOXY

Did Jesus really rise from the dead?

In John 20:15-17, we read that Jesus appears to Mary Magdalene after his death. Jesus calls Mary by name and she recognises his voice. Mary not only heard Jesus, she clearly saw and touched him as these verses indicate. Later on in the same chapter, Jesus appears to his disciples. Most significantly, Thomas who initially doubts, confirms that Jesus really was risen by feeling the physical wounds on his body. The Gospels all contain accounts of Jesus’ appearances after his death.

Evidence for Jesus resurrection is also found in Acts 9, where the risen Christ appears to Paul on the Damascus road.

Αληθεύει ότι όταν κάνουμε βαριές αμαρτίες βρωμάει η ψυχή μας;

http://ebooks-orthodoxia.blogspot.com

EBOOKS – ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Αληθεύει ότι όταν κάνουμε βαριές αμαρτίες βρωμάει η ψυχή μας;

Στην ιστορία της Εκκλησίας και στους βίους των Αγίων, υπάρχουν πολλά περιστατικά που δείχνουν ότι όταν κάποιος κάνει βαριές αμαρτίες, η ψυχή του βρωμάει και οι αγιασμένοι άνθρωποι την καταλαβαίνουν αυτή τη βρώμα και με αγάπη τους το λένε για να μετανοήσουν και να εξομολογηθούν, για να καθαρίσει η ψυχή τους και να ευωδιάζει.

 http://orthodoxweb.blogspot.com

ORTHODOX WEB

Email: gkiouz.abel@gmail.com

Ρωτήστε οτιδήποτε επιθυμεί η καρδιά σας

What does the Orthodox Church think of streetpreaching?

http://textsorthodoxy.wordpress.com

TEXTS – ORTHODOXY

What does the Orthodox Church think of streetpreaching?

The Orthodox Church accept the streetpreaching because the Jesus Christ and His Holy Apostles done streetpreaching.

The streetpreaching is something good but the issue is what they teach! If the streetpreachers teach the Orthodox Christianity this is good. If the streetpreachers teach wrong teaches this is not good for the souls of people who hear them.

The Orthodox Church accept the streerpreaching and there are many Orthodox priests who doing streetpreaching in our days.

Many Saints of the Orthodox Church in all the centuries done streetpreaching. Also, the Saints of our days.

Some Orthodox streetpreachers are:

-Fr. Josiah Trenham, the priest of the Orthodox Church of Saint Andrew in the Riverside, California, USA: https://saintandrew.net

***

-Saint Daniel Sysoev in Moscow, Russia (+2009): http://orthochristian.com/117356.html

-Saint John of Santa Cruz, California, USA (+1985): https://saintsbookorthodoxy.wordpress.com/2018/07/06/37738/

-Saint Cosmas of Aetolia (Greece), Equal to the Apostles (+1779): https://iconandlight.wordpress.com/2016/08/23/saint-cosmas-of-aetolia-aitolos-equal-to-the-apostles/

etc.

-Also, all the Orthodox missionaries doing streetpreaching.

http://orthodoxweb.blogspot.com

Email: gkiouz.abel@gmail.com

Abel-Tasos Gkiouzelis

Feel free to email me! Ask anything!

What is true love? – Video

http://usaofmyheart.wordpress.com

USA OF MY HEART

Nature___Flowers_Violent_flowering_of_pink_flowers_in_the_mountains_100678_-1440x900

What is Love?:

An Orthodox Christian Understanding of the Divine Love of God

An Eastern Orthodox Lesson on what true love is, and how to acquire this true and Divine love of God.

Speaker / Translator – Mr Zalalas: Translator of Archimandrite / Spiritual Father Fr. Athanasios Mitilinaios, Greece

LOVE Q&A

Why the Priests wear special clothes (vestments) in the Divine Liturgy?

http://protestantsmetorthodoxy.wordpress.com

PROTESTANTS MET ORTHODOXY

Why the Priests wear special clothes (vestments)

in the Divine Liturgy?

The Holy Apostles in the first years of Church they were special clothes in the Divine Liturgy, too.

Historical witness

In this way, this person will begin his own search for the HISTORICAL Church. Regardless of what assertions someone may have (as to what the early Christians supposedly did or believed in their worship), there are historical records, early Christian texts and archaeological discoveries, which evidence that Christians from the very beginning worshipped God in the Orthodox manner, and not in the Protestant one. There was an acknowledgement of Synods, specialized clergy, icons, vestments, the honouring of saints and holy relics, clearly defined dogmas, Divine Liturgy, Confession, Holy Unction, Chrismation, memorial services, the Crucifix, fasting, feast-days… All these things existed, from the very beginning, with changes being made to the Rubric only in details of minor significance. Should a Protestant discover all this information within the ancient historical sources, he will come to realize that everything he had been taught by his leaders was just an arbitrary and false depiction of the first Christian Church; and he will realize that everything he detested in Orthodox worship as non-Scriptural, is precisely that which was delivered to us by the Lord Himself!!!

Historical research will most assuredly lead a well-intentioned person to Orthodox worship, away from the Protestant concoctions of the 16th century.

Source:

https://www.oodegr.com/english/ekklisia/genika/prot_ask1.htm

* * *

The Church from the first years use special clothes in the Divine Liturgy of Sunday because Holy Bible say about these. The Church accept the Old and New Testament as Jesus Christ say in New Testament in Matthew 5:17-19. The Jesus don’t abolish the Old Testament but fulfill it.

Jesus Christ says in Matthew 5:17-19:

“17 “Do not think that I have come to abolish the Law or the Prophets; I have not come to abolish them but to fulfill them. 18 For truly I tell you, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen, will by any means disappear from the Law until everything is accomplished. 19 Therefore anyone who sets aside one of the least of these commands and teaches others accordingly will be called least in the kingdom of heaven, but whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom of heaven” (Matthew 5:17-19).

So, the Church for the first years until today and always keep what the Holy Bible say about the clothes of Apostles-Priests in Old Testament:

“4Then bring Aaron and his sons to the entrance to the tent of meeting and wash them with water. 5 Take the garments and dress Aaron with the tunic, the robe of the ephod, the ephod itself and the breastpiece. Fasten the ephod on him by its skillfully woven waistband. 6 Put the turban on his head and attach the sacred emblem to the turban” (Exodus 29:4-6).

“And also the woven garments, both the sacred garments for Aaron the priest and the garments for his sons when they serve as priests” (Exodus 31:10).

“From the blue, purple and scarlet yarn they made woven garments for ministering in the sanctuary. They also made sacred garments for Aaron, as the Lord commanded Moses” (Exodus 39:1).

Also, you can read this:

https://www.oodegr.com/english/ekklisia/genika/prot_ask1.htm
Greek Protestants ask: Why be Orthodox?
By N. M., former heretic group leader

Feel free to ask me anything about the Orthodox Faith:

Email: gkiouz.abel@gmail.com

http://gkiouzelis.blogspot.com

Abel-Tasos Gkiouzelis

What is the Orthodox Church? – Saint Sebastian Dabovich of Jackson & San Francisco, CA, USA (+1940)

http://faithbookorhodoxy.wordpress.com

FAITH BOOK – ORTHODOXY

What is the Orthodox Church?

Saint Sebastian Dabovich of Jackson & San Francisco, CA, USA (+1940):

WHAT is the Orthodox Church? The Orthodox Church is a body or community of people, who, 1—correctly believe in divine revelation; and 2—who obey a lawful hierarchy instituted by our Lord Jesus Christ himself, through the holy apostles. In order to belong to the Orthodox Church two principal conditions are required: First—to accurately accept, rightly understand and truthfully confess the divine teaching of faith; and secondly— to acknowledge the lawful hierarchy or priesthood, to receive from it the holy mysteries or sacraments, and generally to follow its precepts in matters concerning salvation.

+ St. Sebastian Dabovich, Preaching in the Orthodox Church: Lectures and Sermons by a Priest of the Holy Orthodox Church

Source:

http://www.orthodoxchurchquotes.com

http://www.orthodoxchurchquotes.com/2015/10/13/st-sebastian-dabovich-what-is-the-orthodox-church/

ORTHODOX CHURCH QUOTES

 

What is the meaning of the Orthodox reverence of the holy servants of God?

http://saintsofmyheart.wordpress.com

SAINTS OF MY HEART

What is the meaning of the Orthodox reverence

of the holy servants of God?

Source:

http://orthochristian.com

http://orthochristian.com/113415.html

During baptism, a person is given a name in honor of one of the saints, who from that moment becomes his heavenly patron. Each Orthodox Christian should know the “life” — the history — of his heavenly patron and turn to him in prayer for help and guidance. Our devout ancestors tried to commemorate the day of their saint’s memory—their “angel’s day”—by partaking of the Holy Communion and celebrating this day more festively than their birthday.

What is the meaning of the Orthodox reverence of the holy servants of God? Do the saints in Heaven know our needs and difficulties and are they interested in us? Do they hear our prayers to them and do they try to help us? Indeed should we turn to saints for help, or is it enough to pray only to the Lord God? Sectarians, who have lost the apostolic traditions, do not understand the essence and purpose of Christ’s Church and thus deny the necessity of prayers to the saints in Heaven. We will briefly outline herein the Orthodox teaching concerning this.

Orthodox reverence of the holy servants of God comes from the conviction that all of us, those seeking salvation or those already saved, living and dead, form a single family of God. The Church is a great society, encompassing the visible and invisible world. It is a huge, universal organization, built on the principle of love, in which each member must care not only about himself, but about the well-being and salvation of others. Saints are those people who during their life more than others expressed love to others.

We orthodox believe that when a righteous person dies, he does not sever his ties with the Church, but crosses over to its higher, heavenly domain—into the Church triumphant. Once in the spiritual world, the soul of the righteous person does not stop thinking, wanting, feeling. Just the opposite, these characteristics are revealed more fully and completely.

Modern non-Orthodox Christians, having lost the active connection with the heavenly-earthly Church, have the most vague and contradicting ideas concerning the afterlife. Some of them think that after death the soul of the person falls asleep and is as though shut off from everything; others—that the Continue reading “What is the meaning of the Orthodox reverence of the holy servants of God?”

Φόνευσε ο Μωϋσής έναν Αιγύπτιο; Τι μας λέει η Αγία Γραφή για το γεγονός αυτό;

http://heavenonearthorthodoxy.wordpress.com

HEAVEN ON EARTH – ORTHODOXY

Ο Μωυσής και ο φόνος του Αιγύπτιου τυράννου (Έξ. 2, 12)

Στο σύντομο αυτό άρθρο θα εξετάσουμε την διδασκαλία που προκύπτει από την Αγία Γραφή, σχετικά με τον φόνο του Αιγυπτίου τυράννου από τον Μωυσή. Εκ πρώτης όψεως, θα έλεγε κανείς ότι η Γραφή δεν σχολιάζει το γεγονός, όμως αυτό δεν είναι αλήθεια. Θα δούμε λοιπόν το ζήτημα προσεκτικά ξεκινώντας με μια σύντομη ιστορική αναδρομή.

Το ιστορικό της παρουσίας

του Μωυσή στην Αίγυπτο και στην αυλή του Φαραώ

Ως γνωστόν, η ιστορία των ισραηλιτών ξεκινά από την αρχαία βαβυλωνιακή πόλη Ουρ (στα μισά περίπου μεταξύ Περσικού κόλπου και Βαγδάτης), όπου κατοικούσε μια μικρή οικογενειακή φυλή με ηγέτη τον Αβραάμ, τον οποίο διαδέχθηκαν στην ηγεσία ο Ισαάκ και κατόπιν ο Ιακώβ (οι λεγόμενοι και «Πατριάρχες»).

Από τα χρόνια του Αβραάμ η φυλή είχε μεταβεί και κατοικούσε στην Χαναάν, όμως στα χρόνια του Ιακώβ η πείνα τους οδήγησε σε επαφές με την πλούσια Αίγυπτο όπου τελικά και μετοίκησαν (Γέν. 41,57. 42,1. 42.5. 46,3).

Στο νέο αυτό περιβάλλον, η εβραϊκή φυλή όχι μόνο κατάφερε να επιζήσει, αλλά αναπτύχθηκε και ισχυροποιήθηκε, με αποτέλεσμα ο νέος Φαραώ της Αιγύπτου να φθονήσει τους ισραηλίτες, να τους υποδουλώσει και να φτάσει στο σημείο να διατάξει να θανατώνονται όλα τα αρσενικά τους νήπια (Έξ. 1,6-16) με σκοπό να εξαφανίσει ολοκληρωτικά το γένος τους.

Σε αυτό το επικίνδυνο περιβάλλον γεννήθηκε ο Μωυσής. Οι γονείς του για να τον προστατέψουν, τον τοποθέτησαν σε στεγανοποιημένο καλάθι το οποίο έριξαν κατόπιν στο ποτάμι. Εκεί τον βρήκε η κόρη του σκληρού βασιλιά, τον υιοθέτησε, και έτσι έγινε ο Μωυσής θετός εγγονός του Φαραώ και ανατράφηκε στο παλάτι με τα πλούτη (Εβρ. 11,26), τη δόξα και τη μόρφωση (Πράξ. 7,21-22) που του άρμοζαν.

Μετά τα παραπάνω περιστατικά, ο Μωυσής εμφανίζεται και πάλι στην Αγία Γραφή σε ηλικία 40 ετών (Πράξ. 7,23). Παρά το γεγονός ότι η κόρη του Φαραώ τον ανέθρεψε σαν δικό της γιο (Πράξ. 7,21), μέσα στο ειδωλολατρικό αυτό περιβάλλον δεν έχασε ούτε την εθνική, ούτε τη θρησκευτική του συνείδηση (Εβρ. 11,24) και τον Continue reading “Φόνευσε ο Μωϋσής έναν Αιγύπτιο; Τι μας λέει η Αγία Γραφή για το γεγονός αυτό;”

Questions about Protestantism, Saints, Prayer and Holy Sacraments

http://protestantsmetorthodoxy.wordpress.com

PROTESTANTS MET ORTHODOXY

Questions about

Protestantism, Saints, prayer

& Holy Sacraments

Question: Is there any instances known of the use of saintly intercession in the Church before the Saint Constantine, or in light of the Bible verses above?

Answer:

Yes, in the Maccabees and Baruch in the Old Testament (Septuagint).

╰⊰¸¸.•¨*

Question: How do Baptismal names work?

Answer:

You are named for a Saint that you share a name with or are close to.

╰⊰¸¸.•¨*

Question: My birthname is Noah, is the biblical Noah considered a Saint?

Answer:

Yes, Noah is a Saint.

╰⊰¸¸.•¨*

Question: Why are certain prayers repeated a lot?

Answer:

Because Christ prayed repeatedly when He was in the Temple, and in Revelation the elders and angels repeat prayers.

╰⊰¸¸.•¨*

Question: What is the purpose of Sacraments? This is something that I have always found vague when reading about Orthodoxy.

Answer:

They are how we participate in God’s divine life, and are the basis for why we do everything else we do.