Spørgsmål: Jeg tænkte egentlig lidt på om der er noget man kan gøre når der ikke findes nogle ortodokse kristne i nærheden af hvor man bor ╰⊰¸¸.•¨* Danish

http://textsorthodoxy.wordpress.com

TEXTS – ORTHODOXY

Spørgsmål: Jeg tænkte egentlig lidt på om der er noget man kan gøre når der ikke findes nogle ortodokse kristne i nærheden af hvor man bor.

Svar:

Jeg forstår dit spørgmål sådan, at du spørger til, hvordan du kan sætte dit kristenliv mere i system, når du ikke lige har andre ortodokse i nærheden, som du kan gøre det sammen med.

Det er naturligvis ikke så nemt, når man ikke uden videre kan tage del i et fælleskab, men der er alligevel meget at gøre.

Du kan for eksempel bede morgen- og aftenbøn. Jeg foreslår, du køber den danske bønnebog. Hvis du synes, at det er uoverkommeligt med alle bønnerne, så kan du nøjes med dem, du synes der passer dig.

Du kan læse dagens bibeltekster. Kan du også bestille en liturgisk kalender med referencerne.

Du kan holde fasten og fejre helligdagene. Her er kalenderen også til hjælp.

Det er en god ide at have et hjemmealter. Det kan være på et hjørne af skrivebordet eller på en kommode, og der behøver ikke at være mere end én ikon. I det hele taget skal man vogte sig for ikke at gå efter det “perfekte”. Det er bedre at starte stille og roligt. Kristenlivet er som bekendt en “vej”.

Så er det også en god støtte at læse bøger. Måske burde jeg lave et opslag på hjemmesiden om gode bøger. Mange gængse bøger er desværre ikke så nemt tilgængelige.

What is Holy Communion, Deacon, Holy Eucharist, Holy Icons, Litany and Divine Liturgy?

http://saintjohnofdamascus.blogspot.com

SAINT JOHN OF DAMASCUS

What is Holy Communion, Deacon,

Holy Eucharist, Holy Icons, Litany and Divine Liturgy?

What is Holy Communion?

Communion – The Orthodox Church sees the Mystery of the Holy Eucharist as a sign of unity, and not a means to it. Therefore, only Orthodox Christians who have properly prepared themselves are invited to receive of Holy Communion in the Orthodox Church.

<>

What is a Deacon?

Deacon – Third Order of the clergy, and lowest of those in Holy Orders, they assist the Bishop, and therefore, the priest when the Bishop is not present, in their pastoral, charitable, and liturgical responsibilities. The Deacon leads the people in prayer and worship, teaches and preaches the Word of God, cares for their spiritual well being of the Bishop’s flock, assists the Bishop and the priests in whatever way he can. He acts as a bridge between the Church and the world, heaven and earth.

<>

What is Holy Eucharist?

Eucharist – Greek for ‘Thanksgiving,’ since the earliest days of the Church, the word has come to stand for the Body and Blood of Christ in the Mystery of Holy Communion, made mystically present for us. See Lev 7:15; Amos 4:5; Ps 116:17; Mal1:10 for prophecies of the Eucharist as a sacrifice of thanksgiving.

<>

What are the Holy Icons?

Holy Icons – Icons form the “family portraits” of the house of God. The icons of Christ show that the Invisible God became visible flesh for our salvation, and thereby sanctified material creation. Not ‘holy pictures’, icons are images of the life transfigured in Christ, and therefore of the transfigured person. Just as most devout Christians have images of Jesus in their homes, so, too, do Orthodox Christians, but also in our Churches. These images of Christ cannot be personally interpreted by the artist any more than one could rewrite the Bible according to personal taste, but must conform to the strict likeness of the original, the same as a Biblical translation should.

<>

What is a Litany?

Litany – A series of prayers, led by the Deacon, or in his absence, a Bishop, to which the people and the choir respond “Lord have mercy.”

<>

What is Divine Liturgy?

Divine Liturgy – Liturgy means “The work of the people.” The principle worship service of the Orthodox Church, celebrating the Incarnation, Resurrection, Ascension, Enthronement and Second Coming of Jesus Christ. It is the standard Resurrection service of the Orthodox Church around the world.
The Divine Liturgy is divided into 3 distinct parts:

-Liturgy of Preparation (proskomedia) – This is the first one-third of the liturgy, where the bread and wine offered by the people are prepared for the Eucharistic service by the celebrant, and his deacon. It represents in a small way the Old Testament, in that is a preparation of the world for the coming of Christ.

-Liturgy of the Word – Containing the Great Litany, Antiphons, and the Epistle and Gospel lesson, this ends with the Bishop proclaiming and expounding upon the teachings of Christ, prayers for the departed, and catechumens. It presents the era of the New Testament, and the hearing of the Gospel of our Lord.

-Liturgy of the Faithful – This is the Eucharistic liturgy, containing the Anaphora, the Words of Institution and Epiclesis, the Lord’s Prayer, Communion, Thanksgiving and the Dismissal. This offers us a foretaste of the Second Coming of Christ, and the eternal union of Christ with His people.

Source:

http://www.roseburgorthodoxchurch.org

http://www.roseburgorthodoxchurch.org/glossary-of-orthodox-terms.html

HOLY CROSS ORTHODOX CHURCH

Is There Really a Patristic Critique of Icons? – G. V. Martini, Washington, USA

http://washingtonofmyheart.wordpress.com

WASHINGTON OF MY HEART

Is There Really a Patristic Critique of Icons?

G. V. Martini, Washington, USA

Is There Really a Patristic Critique of Icons? (Part 1 of 5)

Is There Really a Patristic Critique of Icons? (Part 2 of 5)

Is There Really a Patristic Critique of Icons? (Part 3 of 5)

Is There Really a Patristic Critique of Icons? (Part 4 of 5)

Is There Really a Patristic Critique of Icons? (Part 5 of 5)

About G. V. Martini
G. V. Martini works as a senior product manager for a software company and is a subdeacon in the Orthodox Church. He and his family attends St. Innocent Antiochian Orthodox Church in Everson, Washington.

Source:

https://orthodox-apologetics.blogspot.com

https://orthodox-apologetics.blogspot.com/2013/07/martinis-defense-of-icons.html

ORTHODOX APOLOGETICS

Bạn có biết cử chỉ này trên ảnh của Chúa Kitô có nghĩa là gì? ╰⊰¸¸.•¨* Vietnamese

http://heavenonearthorthodoxy.wordpress.com

HEAVEN ON EARTH – ORTHODOXY

Bạn có biết cử chỉ này trên ảnh của Chúa Kitô có nghĩa là gì?

Những bức ảnh Chúa Kitô hoặc các Thánh được vẽ theo lối ảnh thánh cổ thế này được gọi là icon, ngày nay phổ biến trong các Giáo Hội Chính Thống. Một trong những bức icon phổ biến nhất là icon Chúa Kitô Pantokrator.

Bức icon này thường vẽ tay trái Chúa cầm một quyển sách, tay phải đưa lên với ngón áp (đôi khi cùng với ngón út) gập xuống chạm vào ngón cái, các ngón tay còn lại chỉ lên cong cong theo thế thả lỏng. Nhưng liệu bạn có hiểu được cử chỉ tay phải của Chúa Kitô trên bức icon này có nghĩa là gì?

Những bức icon cổ nhất của Chính Thống Giáo còn tồn tại đến nay vốn được tìm thấy ở Rôma, do đó người ta tin rằng những hoạ sĩ icon đầu tiên đã dung nạp các cử chỉ hùng biện của La Mã để vẽ Chúa Kitô, Đức Maria, các Thánh và các Thiên thần. Ví dụ như, trong bức icon Truyền tin dưới đây, Thiên thần Gaprien đang giơ tay lên trước mặt Đức Trinh Nữ để thông báo một chuyện quan trọng sắp được công bố.

Theo ý nghĩa này, việc Đức Kitô giơ tay phải lên trong các icon cũng ngụ ý Người có điều quan trọng cần nói. Tuy nhiên, với ý nghĩa Kitô học, cánh tay phải giơ lên của Chúa rõ ràng là để ban phép lành. Việc đưa tay như thế được các linh mục bắt chước theo khi chúc lành cho người khác, và cũng được phỏng theo trong các bức icon vẽ về các Thánh Hiển tu. Hơn thế nữa, tư thế các ngón tay của Chúa cũng có các ý nghĩa riêng, được phát triển qua thời gian.

Trong icon Chúa Kitô, các ngón tay của Người đưa theo hình chữ “IC XC” (gọi là kiểu “ICXC”), là các ký tự được dùng phổ biến trong tiếng Hy Lạp để viết tắt Danh Đức Giêsu Kitô (IHCOYC XPICTOC). Chính nhờ Danh Người mà chúng ta được cứu độ và được chúc phúc: “Khi nghe Danh thánh Giêsu, mọi loài trên trời, dưới đất và trong nơi âm phủ đều phải bái quỳ” (Pl 2,10).

Ba ngón tay của Đức Kitô, đi kèm việc tạo hình chữ “I” và “X”, còn có ý chỉ về mầu nhiệm Ba Ngôi Vị hiệp nhất của một Thiên Chúa: Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ngón áp út và ngón cái chạm nhau để tạo thành chữ “C” và để nói về mầu nhiệm Nhập thể: Sự hiệp nhất giữa thần tính và nhân tính trong con người Chúa Giêsu Kitô.