Questions about Protestantism, Saints, Prayer and Holy Sacraments

http://protestantsmetorthodoxy.wordpress.com

PROTESTANTS MET ORTHODOXY

Questions about

Protestantism, Saints, prayer

& Holy Sacraments

Question: Is there any instances known of the use of saintly intercession in the Church before the Saint Constantine, or in light of the Bible verses above?

Answer:

Yes, in the Maccabees and Baruch in the Old Testament (Septuagint).

╰⊰¸¸.•¨*

Question: How do Baptismal names work?

Answer:

You are named for a Saint that you share a name with or are close to.

╰⊰¸¸.•¨*

Question: My birthname is Noah, is the biblical Noah considered a Saint?

Answer:

Yes, Noah is a Saint.

╰⊰¸¸.•¨*

Question: Why are certain prayers repeated a lot?

Answer:

Because Christ prayed repeatedly when He was in the Temple, and in Revelation the elders and angels repeat prayers.

╰⊰¸¸.•¨*

Question: What is the purpose of Sacraments? This is something that I have always found vague when reading about Orthodoxy.

Answer:

They are how we participate in God’s divine life, and are the basis for why we do everything else we do.

 

Advertisements

What does the daily invocation of the saints signify? – Saint John of Kronstadt, Russia (+1908)

What does the daily invocation of the saints signify?

Saint John of Kronstadt, Russia (+1908)

What does the daily invocation of the saints signify — of different ones each day, during the whole year, and during our whole life? It signifies that God’s saints — as our brethren, but perfect — live, and are near us, ever ready to help us, by the grace of God. We live together with them in the house of our Heavenly Father, only in different parts of it. We live in the earthly, they in the heavenly half; but we can converse with them, and they with us. God’s saints are near to the believing heart, and are ready in a moment to help those who call upon them with faith and love.”

From the Book: St. John of Kronstadt, My Life in Christ

Source:

http://www.orthodoxchurchquotes.com

http://www.orthodoxchurchquotes.com/2014/05/01/st-john-of-kronstadt-what-does-the-daily-invocation-of-the-saints-signify/

ORTHODOX CHURCH QUOTES

What do you mean, “Pray to the Saints”? – Video

http://frederica.com

http://usaofmyheart.wordpress.com

FREDERICA MATHEWES-GREEN

USA OF MY HEART

static1.squarespace

What Do You Mean, “Pray to the Saints”?

Frederica Mathewes-Green, Maryland, USA

╰⊰¸¸.•¨*

Welcome to the Orthodox Church! Join Frederica Mathewes-Green, in this video series, on a journey into the Eastern Orthodox Church. Learn about Orthodox teachings and dogma, Orthodox architecture and terminology, and what it means to live an Orthodox life.

In this video, “What Do You Mean ‘Pray to the Saints?’,” Frederica explains that the English word “pray” in this sentence is a little misleading. So, what does it mean to pray to the Saints and what does the Orthodox Church practice? Watch to find out!

 

 

Why do Christians pray to God?

http://prayerofyourheart.wordpress.com

PRAYER OF YOUR HEART

Why do Christians pray to God?

Christianity uniquely emphasises that a Christian can have a personal relationship with God. We should regard prayer as being the talking part of the relationship and a two way process at that. Jesus himself set down the model prayer for all Christians:

“This is how you are to pray: Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as in heaven. Give us today our daily bread; and forgive us our debts, as we forgive our debtors; and do not subject us to the final test, but deliver us from the evil one” (Matthew 6:9-13).

Prayer has the benefit of drawing us into a deeper relationship with God – as we pray we learn more about his will for our lives.

How to tie an Orthodox Prayer Rope? – Video

http://orthodoxyislove.wordpress.com

ORTHODOXY IS LOVE

kauai-tor-hta

How to tie an Orthodox Prayer Rope

Andrey Pichugin

Preferably use 100% woolen yarn for knitting needles number 9.

For practice until you learn it properly, use a thick twine to solve easily in every mistake.

Hvad er forskellen på at “bede til” og at “tilbede”? ╰⊰¸¸.•¨* Danish

http://prayerofyourheart.wordpress.com

PRAYER OF YOUR HEART

Hvad er forskellen på at “bede til” og at “tilbede”?

Bøn er at glæde sig og sige tak, fordi Gud har skabt den fantastiske natur, som omgiver os. Bøn er at knæle ned og bare være stille ved tanken om, at Gud den Almægtige elsker hver enkelt af os personligt og er parat til at dø for os. Denne form for bøn kan beskrives med ét ord: tilbedelse. Ortodokse Kristen tilbeder kun Gud og ingen anden. Ortodokse Kristen tilbeder ikke Jomfru Maria og de andre helgener. Men Ortodokse Kristen beder til helgenerne. Det er jo helt naturligt at bede sine venner og søskende om hjælp, og Guds store familie omfatter også de afdøde. Vi kan stadig tale med dem. Eftersom de er sammen med Gud, er det en god ide også at bede de afdøde om hjælp – især dem som allerede på jorden havde et helt særligt venskab med Gud. Derfor beder Ortodokse Kristen til helgenerne.

For mange mennesker er “bøn” ensbetydende med at bede om noget, som regel om hjælp. Selv mennesker, der aldrig beder til daglig, kan finde på at bede til Gud, hvis de bliver syge eller befinder sig i livsfare. Men bøn er meget andet og meget mere end bøn om hjælp.

Gud er vores Far, og ligesom man ikke kun taler med sine forældre, når man har brug for et eller andet, så beder man som troende heller ikke kun til Gud, når man har problemer. Bøn er først og fremmest samtale med Gud, samvær med Gud. Bøn er at bede Gud om råd og vejledning. Bøn er at lytte til Gud og selv tie stille. Bøn er at sige tak til Gud: tak for livet, som vi har fået af Ham, og tak for alt det gode vi hver eneste dag modtager fra Ham. Bøn er at bryde ud i sang og jubel, fordi Gud har skabt den fantastiske natur, som omgiver os. Bøn er at knæle ned og bare være stille ved tanken om, at Gud den Almægtige elsker hver enkelt af os personligt og er parat til at dø for os. Alle disse former for bøn kan beskrives med ét ord: tilbedelse. Ortodokse Kristen tilbeder kun Gud og ingen anden. Ortodokse Kristen tilbeder ikke Jomfru Maria og de andre helgener.

Når man taler om at “bede til”, tænker man altså umiddelbart på at bede til Gud. Men der findes også en anden betydning af ordene. Det er jo helt normalt at bede hinanden om hjælp i alle mulige dagligdags situationer – man kan bede om hjælp til sine lektier eller til at lappe en cykel. Blandt kristen har det også altid været helt normalt, at man bad hinanden om forbøn.

Hvis ens mor eller søster f.eks. bliver alvorligt syg, så beder man til Gud om, at de må blive raske. Men hvorfor skulle man bede alene? Hvorfor skulle man ikke bede sine venner om at være med på forbønnen? Gud er vores Far, og vores forhold til Ham er derfor dybt personligt. Men Han er ikke kun min Far. Han er alles Far. Alle mennesker, som tror på Ham, er derfor søstre og brødre. Det er ligeså naturligt at bede andre mennesker om forbøn, som det er at bede sine biologiske søskende om hjælp.

Den store familie af Guds børn omfatter også de afdøde. Efter døden går man ind til evigt liv og fællesskab. Vi kan ikke længere se de afdøde, men forbindelsen til dem er bestemt ikke afskåret. Vi kan stadig tale med dem. Eftersom de er sammen med Gud er det en god ide også at bede de afdøde om hjælp – især dem som allerede på jorden havde et helt særligt venskab med Gud. Disse mennesker kaldes helgener. Helgenerne er altså mennesker, som man både kan forsøge at efterligne for at få et godt liv, og som man kan bede til for at få hjælp i konkrete situationer. I sidste instans er det altid Gud som hjælper, og det er kun Ham vi tilbeder. Men forbønnen er et udtryk for, at vi tilhører et fællesskab, én kæmpestor familie.

祈禱不是義務 Is Prayer a Duty? (東正教) ╰⊰¸¸.•¨* Chinese & english video

http://taiwanhongkongofmyheart.wordpress.com

TAIWAN & HONG KONG OF MY HEART

f9e103c2dfa59d1d8df35edd794cad55

祈禱不是義務 Is Prayer a Duty? (東正教)

真正的禱告,如同親吻。
藉著禱告,你親吻神,如同親吻所愛的人。
藉著禱告,你透過神,親吻了你所愛的人。
藉著禱告,你讓神不得安寧,直到祂答應保守你所愛的。

這種發自內心的祈禱,無時無刻,不論何地,
你都可以禱告。

如果你讓祈禱成為例行公事,
或讓祈禱成為繳稅般的義務,
你就殺了祈禱。

影片:3分鐘,學心禱
http://youtu.be/ER5LbIne6bQ

教會官網 http://theological.asia/
愛的箴言 臉書專頁 http://www.facebook.com/prayforyou
YouTube 頻道 http://www.youtube.com/user/asianORTH…
聖禮儀現場直播 http://bambuser.com/channel/orthodox-…

※尊重著作權,引用請註明網址連結。

台灣基督東正教會隸屬於普世宗主教聖統香港及東南亞教區,
主教為黎大略都主教,台灣由李亮神父牧養教友。

李亮神父
來自東正教會靈修聖地阿陀斯聖山
(Mt. Athos, Gregoriou Monastery),
身為修士的屬靈父親(spiritual father),
於修院中實踐心禱,鑽研古希臘文聖經十多年。
來臺後於各神學院教導東正教神學、靈修、聖經希臘原文等課程,
其屬靈父親為已故希臘知名靈修導師St. Porphyrios of Kafsokalivia。

※尊重著作權,引用請註明網址連結。